Skip to content

Film: Handlingsrom som verktøy i kryss

Filmen beskriver bruk av handlingsrom som verktøy for å kjøre sikkert på motorsykkel. Motorsyklister er spesielt utsatt i kryss, og vi har derfor tro på at bevisstgjøring rundt det å skape seg handlingsrom kan bidra til at kjøringen kan bli tryggere for mange.