Skip to content

Hva gjør MCsikkerhet.no ?

Gjennom grundig analyse av de mest alvorlige ulykkene på motorsykkel de siste årene kommer det frem at mange av ulykkene ser ut til å ha lignende årsaker, som ofte bunner i manglende kunnskap eller kjøreferdigheter.

Prosjektgruppen tenker å lage korte filmsnutter rettet mot motorsyklister i risikogruppene for å forebygge lignende ulykker.

Basert på GoPro kamera, drone, mobiltelefon og lydopptaksutstyr. Enkelt utstyr for redigering av filmer.

Vi ønsker å dele vårt budskap. derfor holder flere foredrag / innlegg rundt om i landet på forespørsel.